15 elgondolkodtató idézet Az ember tragédiájából, ami a mai napig megállja a helyét

Ma 162 éve, 1862. január 12-én jelent meg Madách Imre legendás műve, Az ember tragédiája, aminek sorai és gondolatai a mai napig aktuálisak.

Madách Imre / A kép forrása: Wikipédia

#1

Győztél felettem, mert az végzetem,
hogy harcaimban bukjam szüntelen,
de új erővel felkeljek megint.

#2

Tragédiának nézed? nézd legott
Komédiának, s múlattatni fog.

#3

Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Mig egy kerékfogát ujítni kell.

#4

A csillagok megettünk elmaradnak,
S nem látok célt, nem érzek akadályt.
Szerelem és küzdés nélkül mit ér
A lét.

#5

E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.

#6

Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben,
Nemes, de terhes, önlábunkon állni.

#7

Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.

#8

Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.

#9

Ki szúnyog ellen oly fegyvert ragad,
Mit medve ellen vinni hősiség,
Bolond.

#10

Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél árnyék, kétség és remény.

#11

A báj muló, s ha még nem volna is,
Unott lesz holnap, ami elragad ma.

#12

A tett halála az okoskodás.

#13

Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.

#14

A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.

#15

A bölcselet csupán költészete
Azoknak, mikről még nincsen fogalmunk.

Ha egy hangulatos kávéházban merülnétek el Az ember tragédiájában: