Szerzői jogok

A funzine.hu honlapon elérhető tartalom a FUNZINE Média Kft. („kiadó”) szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép a www.funzine.hu szájtrendszer oldalára és angol nyelvű aloldalára (www.funzine.hu/en), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója vagy előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A funzine.hu domainnév, valamint a funzine.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik. Fentiek alapján a honlapon felhasznált cikkek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak; felhasználásuk tilos; azokat akár eredeti, akár átírt formában, bármilyen médiumban közölni, egyéb más formában továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni tilos.

A funzine.hu fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével vagy egyéb módon történő felhasználásával kapcsolatos jogot.

A funzine.hu oldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Tilos továbbá a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is!

A funzine.hu hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közlése tilos. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

A fentiekben kifejezetten ilyenként nevesített esetek kivételével a honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika felhasználása kizárólag a funzine.hu írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján, külön díjazás ellenében lehetséges.

A honlap bármely tartalmának felhasználása esetén a funzine.hu-t megillető díjazás mértéke az aktuális listaáraknak megfelelően számlázandó.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A polgári jogi jogkövetkezmények körében a funzine.hu követelheti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g) a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a funzine.hu szerzői joga által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kiadó kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.