Ma van a világvallások napja – Íme, az 5 legnagyobb világvallás

Január utolsó előtti vasárnapján tartják a világvallások napját. Ennek alkalmából összegyűjtöttük a legalapvetőbb információkat az öt világvallásról, a kereszténységtől egészen a taoizmusig. 

Kereszténység

A kereszténység az első században, Jézus Krisztus tanításai alapján alapult meg. Míg a kereszténység az Ószövetséget és az Újszövetséget is szent könyvének tartja, a zsidók csak előbbit tisztelik, nem hisznek abban, hogy Jézus lenne az Isten által megváltásunkra küldött Messiás.

A kereszténységet a Római Birodalomban sokáig üldözték, végül 312-ben I. Constantinus római császár engedélyezte a vallás szabad gyakorlását. A kereszténység első nagy szétválása az 1054-ben történt nagy kelet-nyugati egyházszakadás, ezt követte pár évszázaddal később az angol katolikusok leszakadása, amikor VIII. Henrik akarata nyomán megszületett az anglikán egyház, melynek feje a mindenkori angol uralkodó. A következő nagyobb szakadás 1517-ben történt: ez volt a reformáció.

Buddhizmus

A buddhizmus az időszámításunk előtti 6. században, Indiából indult útjára. A buddhisták hite szerint az élet szenvedés, mely érzés forrása az érzékiség, az életvágy és a tudatlanság. Az ember célja, hogy kilépjen ebből a szenvedésből és elérjen a nirvána, vagyis a „teljes nemlét” állapotába. A buddhizmus tanai szerint fontos a visszafogott, szélsőségektől mentes élet, a boldogságot pedig nem az anyagi javakban kell keresni.  Öt egyszerű alaptörvény szerint élik az életüket, melyek többek között tiltják a lopást és a másoknak való szándékos ártást.

Hinduizmus

A hinduizmus megalapítása nem köthető egyetlen személyhez sem: évszázadok alatt alakult ki, ezért is nevezik az örök vallásnak. A hit szerint az emberek felett a világtörvények, a dharmák uralkodnak. Ahogy a természetben is fajokba, csoportokba rendeződnek az állatok és a növények, úgy az embereket is külön halmazokba, kasztokba rendezi. Négy kaszt létezik, melyek egy őslény, Purusa testrészeiből alakultak ki: a papok a szájából, a harcosok a karjából, a dolgozók a lábszárából, a szolgák a lábfejéből születtek. Hisz a lélekvándorlásban: következő életünkben olyan sorsot kapunk, melyet a jelen életünk tettei alapján megérdemlünk.

Iszlám

A monoteista, vagyis egyistenhívő vallás legfontosabb személye Mohamed próféta, aki a 7. században egységesítette a vallás hitelveit, melyeket Gabriel arkangyal közvetítésével, maga Allah, az isten üzent neki.  A vallásnak öt alappillére van: a feltétlen hit Allahban, a napi ötszöri imádkozás, a Ramadán-havi böjt, minden hívőnek életében legalább egyszer el kell zarándokolnia Mekkában, illetve alamizsnát kell adni a szegényeknek.

Taoizmus

A taoizmus Kína legelterjedtebb vallása, mely nagy hatást gyakorol a kultúrára, a politikára és gazdaságra is. A vallás központi eleme egy titokzatos erő, mely állandó változásban tartja a világ, amitől az kiszámíthatatlanná válik. A hívők megpróbálnak ezzel az erővel összhangban, harmóniában élni. A cél, hogy eggyé váljanak a taóval. Leghíresebb filozófusa: Lao-ce. Szerinte a világ állandó körforgásban van, minden a létből és a nemlétből, két ellentétes állapotból születik meg.