10 hangulatos nyári vers, ami a vízpartra repít

A Duna, a Tisza, a Balaton, vagy a tenger mellett töltött nyári napok egytől-egyig megihlették a magyar irodalom legfőbb alakjait, élményeiket pedig papírra vetették. A kánikula közepén összegyűjtöttük nektek azokat a verseket, amik, ha csak pár perc erejéig is, de házhoz hozzák a hűsítő és szellős vízpartot.

Márai Sándor: Mosoly játsszon az arcodon

Álldogáltam a tenger partján,

A víz színén a hold pihent.

Mélységes nyugalom áradt

Odafent és idelent.

A pillanat elvarázsolt.

Szívemet béke járta át.

Ott kint a végtelen, nagy tenger,

Lelkemben bent a nagyvilág.

Hogyan lehetnénk boldogabbak?

Álmodjunk együtt szebb jövőt!

Tenger nyugalma ránk ragadjon,

S hagyjuk elmenni a múlt időt!

Éljünk a mának! Ma is, és holnap.

Élvezzünk órát, s perceket!

Mosoly játsszon arcunkon mindig,

És szeressünk, hogy szeressenek!

Gárdonyi Géza: A Balaton

Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,

égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!

Arcát a hold benned elmélázva nézi,

s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

Leülök egy kőre s elmerengek hosszan

az éjjeli csendben az alvó fa alatt.

Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:

Balatont álmodom s melléje magamat.

Vörösmarty Mihály: A tihanyi viszhang

„Szüntesd csókjaidat, szüntesd meg az alkudozó szót,

Édes az ah, de tanút nem szivel a szerelem.”

A viszhangu tetőn így súgott Irma Dezsőhöz,

Hogy Tihany agg hátán ültenek a szeretők.

A viszhang ezeket, mint hallá, súgva beszélé

Régi barátjának, a Balatonnak, alant,

A Balaton pedig elmondá partjainak, azoktól

Tudta Somogy, Veszprém, és Szala, tudta Füred;

És ezek elmondák a szomszéd többi megyéknek,

S már az egész ország tudta, hogy Irma szeret.

Akkor az árúlót így szidta meg a haragos lány:

„Némulj meg, viszhang; vén Balaton, te apadj

S láss fenekedre: gazos legyen az sokféle gazokkal,

S benne a száraz avart irtsa ki éjjeli láng.

S még feketébb legyen a füsttől Tihany oldala, mint most;

És vendégtelenűl álljon alatta Füred.

Ezt bár nagy szomorúan a három vármegye lássa,

Lássa egész ország, s bús legyen érte soká.”

Ezt is az őr viszhang hallá, s kibeszélte világnak:

Mit tehetett a lány? hallgata, és szeretett.

Fodor Ákos: Példa

ahogy a tenger ír a fövenyre:

írja-törli, írja-törli

mindig ugyanazt

– sosem ugyanúgy

Pilinszky János: A tengerpartra

A tengerpartra kifekszik a tenger,

a világ végén pihen a szerelmem,

mint távoli nap vakít a szivem,

árnyéka vagyunk valamennyien.

Szép Ernő: Tiszapart

Ült egy szegény halász ember Kettesben a néma csenddel, Ott ül füst nélkül pipázva, A tolvaj hálót vigyázza.

Kezdi a hálót emelni, Halat nem tud benne lelni, Póklábak megint leszállnak, Kút kazal fa alva állnak.

Áll a nap fenn, áll a felhő, Nem jön fecske, nincs egy szellő, A víz nem látszik hogy folyna, Isten mintha bóbiskolna.

Talán el is felejtette, Hogy a Földet teremtette A Tiszát is beletette, A halászt is leültette.

Szabó Lőrinc: Beszélgetés a tengerrel

Reggel óta ülök a parton

és nézem a hullámokat.

Mint csendes őrült, szakadatlan

fecseg a víz, nő és kicsap,

aztán függönyként lezuhog

a szirtről, ahol heverek,

és rögtön új rohamra indul

s játékát sohsem únja meg.

Minden percben vagy tizenötször

idehabzik a végtelen,

sebezhetetlen ölelése

ugrálva fut a köveken;

mint az idő, oly óriás

és oly puha az ereje,

nézem és oly kicsi vagyok, hogy

csak játszani tudok vele.

Hát játsszunk tovább, moss körül,

tenger, te hánykódó idő,

lüktesd föl rám perceidet,

örök-eleven temető;

az óra reggelt és delet

mér ki, tegnapot s holnapot:

saját magadban ringva te

az öröklétet mutatod.

Játsszuk, öröklét, a halált!

Szoktass a rosszhoz, játssz velem!

Partodon már évezredek

múltak el ép ily csendesen;

múljék el ez az egy nap is,

ez az egy ember, aki csak

vendégnek jött most messziről

és nézi hullámaidat.

Játsszunk, élet, te óriás,

örökkévaló őrület!

Tolmács nélkül is értem én

érthetetlen beszédedet:

magamnak vendég, neked annyi, –

neked még annyi sem vagyok…

Egy őrült fecseg és a másik

várja a lemenő napot.

Juhász Gyula: A kis Tisza hídján

A kis Tiszán át karcsú híd vezet,

Borongva állok a zöld víz felett,

Mely szilaj ifjúsággal boldogan,

A mármarosi bércről most rohan.

Előtte az út hosszú és szabad,

Új tájon várja az új pillanat,

Kitárul előtte a végtelen,

Öleli büszkén és szerelmesen.

A hídon bús, kaftános raj mozog,

Ünnepi estén itt imádkozók,

Monoton dallam zsong a víz felett,

Kopottan, fázón ünnepel Kelet!

Ifjú Tisza, vad vággyal törtető,

Te fiatalság, szépség és erő,

Elnézem elmélázva a habot

Mely tiszta zöld, acélos és ragyog.

S a másik Tisza jut eszembe már,

Mely Szeged táján oly merengve jár,

Iszapos, álmos, csöndes ott szegény,

És rozsdás emlékek a fenekén.

És ahogy állok e zöld víz felett,

Valami nagy nyugalmat érzek: Tisza!

Vár ránk a tenger, a halál,

De ifjúságunk itten újra vár!

Reményik Sándor: Két fény között

Szemközt a fiúmei kikötő,

Elől a nagy világítótorony.

Lobban, forog, forgó fénykévéit

Futtatja végig a hullámokon.

Hátam mögött a sziklarepedésben

Parányi fényű szentjánosbogár.

Kis hangya, kóbor pille, valaki

Az ő fényénél is hazatalál.

Hát én, hát én világítok vajjon? –

Csobban a tenger csorba sziklaélen.

Se fárosz nem lettem, se fénybogár.

A parton állok két fény közt, sötéten.

Jékely Zoltán: A Balaton villámai

Ne rémüldözz, ne reszkess,

csak ámuló szemet meresztgess:

e parazsat fúvó lovak,

fűrészes krokodil-fogak,

e tarajos-sárkány-gerincek,

torkuk tüze, mely meglegyintget,

a láng-létrák, melyek fölötted

víztükröt éggel összekötnek,

a sistergések, csattanások,

dördülések és mordulások,

melyek rángatják a világot,

s a szived morzsolják e kései

vad alkonyatban –

egy őrjöngő titán megfoghatatlan,

félpercnyi rögtönzései.