Suli és munka egyszerre? – Mindent a hallgatók foglalkoztatásáról

Egyre több diák már az egyetemi évek alatt elkezd dolgozni, sokaknak pedig muszáj, hogy az egyetemi képzés ideje alatt szakmai gyakorlatra tegyenek szert egy cégnél. Korábban a munkaszerződések világában segítettünk kiigazodni nektek, most pedig a szakmai gyakorlatok során megkötött szerződésekről árul el néhány fontos tudnivalót Szentkláray Bence, ügyvéd. 

Miben más a szakmai gyakorlatként teljesített munkaviszony, mint a hagyományos munkaviszony? 

Először fontos tisztázni egy alapvető kérdést: munkaviszonynak minősül-e a hallgató és a felsőoktatási intézmény, vagy az intézmény cégében végzett hallgatói munka? Tekintettel arra, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni, egyértelműen munkaviszony jön létre. Igaz, hogy a hallgatói szerződéseknek vannak speciális elemei, de lényegét tekintve a hallgatói szerződés is munkaszerződés, és az ezt megkötő felek között munkaviszony jön létre.

Milyen speciális elemei vannak ennek a dokumentumnak?

A hallgatói szerződésekre a munka törvénykönyvén túl vonatkozik a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény két paragrafusa is. Ennek értelmében hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a hallgató a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen. Másik lehetőség a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben történő munkavégzés.

Mi a legfontosabb szabály? 

A hallgatói szerződésben a munka törvénykönyvétől, csak a hallgató javára lehet eltérni. A díjazás tekintetében aszerint kell különbséget tenni, hogy milyen formában végez munkát a hallgató.

A fizetésnél az alábbi két eset fordulhat elő: Képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgató esetén a hallgatót megállapodás alapján díjazás illetheti, tehát az nem kötelező. A hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér tizenöt százaléka (Napi 8 óra esetén ez minimum 16 650.- Ft/hét). Ez esetben a munkáltatónak felelősségbiztosítást kell kötnie a hallgatóra.

Mi a helyzet a doktoranduszi oktatási és kutatási tevékenységre kötött munkaszerződés esetén?

A munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a minimálbér, eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

Létezhet megállapodás a felek együttes megállapodása szerint is? 

Igen, ha a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységre foglalkoztatott hallgatóról van szó. A teljes munkaidőben foglalkoztatott hallgatót megilleti legalább a minimálbér, mely 2016-tól 111.000 Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma pedig 129.000 Ft/hó. Részmunkaidő esetén a minimálbér és a garantált bérminimum összegét arányosan csökkentve kell figyelembe venni.