Mindent a munkavállalásról – az ügyvéd válaszol

Egy szép napon arra ébredünk, hogy teljesítettük az utolsó kreditünket is, és munkába kell állnunk. Sajnos az álláskeresés nem könnyű feladat, még abban a fázisában sem, amikor leteszik elénk az asztalra a jövendőbeli munkaszerződésünket. Dr. Szentkláray Bence, ügyvéd segít megválaszolni az ilyenkor felmerülő legfontosabb kérdéseket.


Mik a munkaadók legfontosabb kötelezettségei?

 A Munka Törvénykönyve értelmében a munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, míg a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni, az ehhez szükséges feltételeket biztosítani és munkabért fizetni.

Fontos szabály, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére tekintettel rá hátrányos következménnyel nem járhat. Ezt szükség esetén (ha például a munkakör megkívánja) egy munkaköri alkalmassági vizsgálattal lehet eldönteni.


Mik a munkavállalók legfontosabb kötelezettségei?

A munkavállaló legfőbb kötelezettségei, hogy a munkáltató által előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenjen, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére álljon és azt a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal lássa el.


Minek kell a munkaszerződésben szerepelnie?

A munkaszerződésben a törvény szerint meg kell állapodni:


  • a munkavállaló alapbérében
  • munkakörében
  • a munkavégzés helyében
  • a munkavégzés idejében, vagyis arról, hogy határozott, vagy határozatlan időre szerződnek-e a felek és milyen munkaidőre
  • az alapbéren túli munkabér elemek és egyéb juttatások, például cafeteria, jutalékok

 A munkaszerződés további tartalmát a felek szabadon állapítják meg. Amennyiben ezen körülményeket a felek nem rögzítik, úgy a szerződés határozatlan időre jön létre általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra, ami napi 8 órát jelent hétfőtől péntekig.


A Funi ügyvéd tanácsa

A munkabér fizetésének módja és gyakorisága ismét egy olyan terület, amit érdemes pontosan meghatározni. Átutalással történő munkabér fizetést javasolt választani, mert így a kifizetések bármikor ellenőrizhetőek.


Erre figyelj!

A munkaszerződést annak aláírása előtt mindig gondosan olvassuk el, és tartsuk fejben, hogy valóban minden szó számít! Csak olyan munkaszerződést írjunk alá, amelynek minden rendelkezését elolvastuk és tudjuk vállalni. Általános hiba, hogy úgy írnak alá munkavállalók munkaszerződést, hogy bizonyos számukra hátrányos szabályokat is elfogadnak, mert a munkáltató arra hivatkozik, hogy ez egy sablon, amit mindenki így ír alá.

Nincsen kötelező sablon, ezért bármi javítható. Ha egyszer aláírtuk, akkor már sokkal nehezebb változtatni.