Jasmina Cibic és a Spielraum

Spielraum – The nation loves it. Ez a címe Jasmina Cibic frissen megnyitott kiállításának a Ludwig Múzeumban. A szlovén művész a nemzeti identitástudat változását választotta témájául, ahogyan az egy sajátosan esztétikus szemszögből nézve, a Második Világháborút követő időkben, saját hazájában megmutatkozott.Cibic képi világa és témaválasztása a háborúk utáni időkből származik, és olyan vizuális nyelvet használ, amely az építészet elemeivel is egybefonódik. Cibic lebontja a nemzeti identitást, hogy aztán új építőkockákból újjá is építse, a politika nyelvén.

Az első helyiségben geometrikus alakok nyúlnak ki a falakból, és a teret politikai tartalmú idézetekkel díszített fémkarikák tagolják. A tér egy részét keretezett tájképek fedik, papír kivágásokkal díszítve, amelyek építészeti tervek alakjai alapján készültek. A művész nyílt kihívást intéz a nézői felé, és az értékek, célok játékos megkérdőjelezésére hív minket, a kérdéses időszak programozott művészetének hitelességét vizsgálva.

A második szobában egy filmezett monológot láthatunk egy színésznő előadásában, akinek a szavai egy tipikus politikai beszéd retorikája mentén haladnak. A monológ különféle beszédekből állt össze, amelyekben egy-egy emlékmű vagy épület megépítéséről van szó. Egészében véve, a mondatdarabok egy tipikus politikai beszéd fegyvertárát adják, a kommunizmus idejéből. A művész elmondta, hogy egy olyan összetett projekt, mint ez a videóklipp, amely írást, kasztingot, tervezést és színjátszást is tartalmaz, mindig csodálatos együttműködésre teremt lehetőséget, amelynek során minden résztvevő beleszólhat a munkába.

Egy nem-létező, a kérdéses időszakból származó mottókkal díszített tájkép található a harmadik kiállítóteremben, majd még beljebb tájképekből kivágott ég-sávokat láthatunk, márvány tányérokra festve. Eközben Cibic egy korábbi munkájának, a ’Fruits of Our Land’ című filmnek hangjai szűrődnek a terembe. Sok más részlet, verbális és vizuális üzenet fedezhető fel a kiállításon, a szülőföld és a nemzeti identitás összefüggésébe helyezve.

Cibic kiállítása idén Ljubljanába és Belgrádba is eljut.