Feleszmélt már a világ? – Az aradi vértanúk utolsó mondatai

 Az 1848-49-es szabadságharc bukásának zárszavának is betudható, amikor 1849. október 6-án kivégezték a forradalom 13 legjelentősebb alakját. A híres hazafik utolsó mondatával emlékeztünk meg az eseményről.

1848-ban egész Európán forradalmi láz söpört végig. Magyarország sokáig sikeresen viselte a harcot a Habsburgok ellen. 1849-ben sorra vívta a magyar hadsereg a győztes csatákat, ám a külföldi segítség nélkül, és a Kossuth – Görgey közötti éles véleménykülönbségek miatt a szabadságharc elbukott. A magyar katonák 1949. augusztus 13-án, Világosnál tették le a fegyvert. Az ezt követő időszak Haynau rémuralmaként vonult be a magyar történelembe.


Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt – Damjanich János.

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot – Aulich Lajos.

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját – Leiningen-Westerburg Károly.

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam – Török Ignác.

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom – Láhner György.

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide – Poeltenberg Ernő.

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt – Vécsey Károly.

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek – Lázár Vilmos.

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata – Dessewffy Arisztid.

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett -Nagy-Sándor József.

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat – Knézich Károly.

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot – Schweidel József.

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük -Kiss Ernő.

forrás: citatum