4.7 Országos Széchényi Könyvtár

Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományosAz Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit.