Mindörökké szimmetria – a Dialógus folytatódik

2018 Jan. 31. -

A Kortárs és a Typotex Kiadó sorozatának estjein egy reál és egy humán tudományterületen elismert szakember tart rövid előadást ugyanarról a témáról. Az est második felében pedig az is kiderül, hogyan kapcsolódnak vagy éppen mondanak ellent a gondolataik egymáshoz – így megszületik a dialógus. 

Az ismeretterjesztő sorozat következő estje január 31-én Mindörökké szimmetria címmel várja az érdeklődőket. A harmadik Dialógus a meghívott előadókkal a szimmetria természetét járja körül. Előadásaikban Mátrai Erik a képzőművészet, Patkós András pedig az elméleti fizika felől közelítve vizsgálja meg, hogy vajon a szimmetria önmagában létező vagy ember által létrehozott jelenség-e; hogy a szimmetriának milyen típusai fordulnak elő megvalósulásai, illetve állandóságai szerint; valamint hogy mennyiben határozza meg a szimmetria fogalma már eleve gondolkodásunkat – lehetséges, hogy automatikusan keressük még ott is, ahol esetleg nincs?

Dialógusok – Párbeszédek a valóság sokoldalúságáról

A minket körülvevő valóságnak kétféle megközelítése, leírása létezik egymás mellett: egy természettudományos, amelyben a számok, a függvények, a kiszámíthatóság, az ellenőrizhetőség, az igazolhatóság a fő szempontok, és egy humán, művészeti, amelyben a nyelvi megragadhatóság, a többszólamúság, az időbeli változékonyság, a képzelőerő domináns szerepe, a művészeti szabadság a meghatározó jellemzők.

Valóban két, egymástól teljesen különböző megközelítésben gondolkodnánk a világról? Egyre inkább úgy tűnik, hogy – ki-ki a saját eszközeiét és nyelvét használva – a természettudósok ugyanazt próbálják megfogalmazni, mint a bölcsészek, a kutatók azonban ritkán cserélnek eszmét, és szinte soha nem osztják meg egymással az értékes tapasztalataikat. A TYPOTEX Kiadó, a természettudományok képviseletében, valamint a KORTÁRS irodalmi és művészeti folyóirat most együtt tesz kísérletet arra, hogy összehozza a kétféle terület egy-egy jeles képviselőjét, szakemberét, alkotóját, és így hasznos és termékeny párbeszédet indítson el. 


Az est résztvevői:

  • Mátrai Erik: képzőművész. Festőművészként szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, művészete azonban egy jóval tágabb és szabadabb, a térrel, felületekkel, fényekkel kísérletező gyakorlattá tágult az utóbbi években. Az éteri és transzcendes fogalmát, jelenségét vizsgáló, sokszor helyspecifikus installációiban a befogadó személye és interakciója egyaránt fontos. A kinetikus- és fényművészet határán egyensúlyozó művei sokszor katalizátorként működnek: atmoszférát, meditatív hangulatot teremtenek.
  • Patkós András: emeritusz egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. 1970 és 2012 között (két év megszakítással) a TTK Atomfizikai Tanszék oktatója, 1998 és 2003, majd 2007 és 2010 között tanszékvezető. Kutatási területei: a fizika alapvető kölcsönhatásainak kvantumtér-elmélete, a részecskefizika asztrofizikai és kozmológiai alkalmazásai. 100 tudományos közlemény, közel 70 tudománynépszerűsítő cikk, 4 hazai és 1 külföldi kiadású egyetemi jegyzet/tankönyv (társ)szerzője.
  • Moderátor: Palugyai István tudományos újságíró, az ELTE Természettudományi Karának oktatója.

Tovább az esemény Facebook-oldalára